epidiaskopia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) klinicystów polskich sprawą nową, ośrodki pracowały dotychczas bez związku ze sobą, współpraca ośrodków właściwie nie istniała. Obecnie potrzeba pracy planowej zaczyna znajdować coraz większe zrozumienie i uczyniono już pierwsze kroki w tym kierunku. W dalszej części swego przemówienia prof. Zawadowski podkreślił konieczność usprawnienia i zaopatrzenia placówek naukowych w aparaturę naukową, omówił potrzebę unowocześnienia pracy dydaktycznej przez stosowanie nowoczesnych środków (epidiaskopia, kinematografia naukowa) oraz wysunął konieczność przyspieszenia wydawnictw naukowych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ŻNauk - Życie Nauki (Kraków / Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.