epigramatyka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W epigramatyce VI wieku głównym przedstawicielem jest Agathias Scholastikos, wykazujący stosunkowo najwięcej talentu i oryginalności. Zachowało się ok. 100 jego epigramów różnej treści, często dłuższych (liczących ponad 10 wierszy); ponadto Agathias był wydawcą Cyklu nowych epigramów w 7 księgach...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Cytowska, Maria, Szelest Hanna 1985. Literatura grecka i rzymska w zarysie, wyd. trzecie, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.