epipaleolityczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Magłemose, stanowisko w torfach duńskich, obejmujące harpuny, oszczepy, krzemienne narzędzia mikrolityczne, haczyki do wędek itp.; nazwa okresu epipaleolitycznej kultury zmieszanej (magdaleńskiej, azylskiej, tardenuaskiej i kampińskiej)...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
LI 1931. Lam, Stanisław (red.), Trzaski, Everta i Michalskiego Leksykon ilustrowany A-Z, Warszawa : Nakł. Księgarni Trzaski, Everta i Mi­chal­skiego
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.