episjerstwo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) duchowieństwo ‘ogół duchownych, kapłani’ SXVI 6, ‘zb. ogół duchownych, [...], księża, kler’ SW 1; dyrektorium ‘ogół dyrektorów, zwierzchników’ SW 1; emigracja ‘ogół emigrantów zamieszkujących w jakimś kraju’ Sz 1; episjerstwo ‘ogół episjerów’ SW 1; fermerstwo ‘ogół fermerów’ SW 1 Dor 2; finansjera ‘ogół finansistów’ Dor 2; gburstwo ‘ogół gburów, chłopstwo’ Dor 2; heretyctwo ‘ogół heretyków’ Dor 3; kacerstwo ‘ogół heretyków’ Dor 3; ‘ogół kacerzy, heretycy’ Dor 3; klientela ‘klienci, ogół klientów’ Dor 3, Sz 1; koleżeństwo ‘ogół kolegów, koleżanek’ Dor 3, Sz 1; konserwatorstwo ‘ogół konserwatorów’ Dor 3; korsarstwo ‘korsarze, ogół korsarzy’ Dor 3, Sz 1; kredytorstwo ‘kredytorzy, ogół kredytorów’ Dor 3; kupiectwo ‘ogół kupców’ Dor 4, Sz 1; listowie ‘ogół liści, ulistnienie’ Dor 4; lud ‘ludzie w o g ó 1 e ’ Stp 4; ludność ‘ogół ludzi (na danym terenie/określonym obszarze)’ SXVI 12, Dor 4, Sz 1; ludzkość ‘ogół ludzi’ Dor 4; niewolnictwo ‘ogół niewolników, jeńcy’ Dor 5; notariat ‘ogół notariuszów’ SW 5; obszarnictwo ‘ogół obszarników, obszarnicy’ Dor 5, Sz 2; panieństwo ‘panny, dziewczęta, ogół panien’ Dor 6; pielgrzymstwo ‘ogół pielgrzymów,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Habrajska, Grażyna 1995. Collectiva w języku polskim, Łódź : UŁ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.