epistemolog-konwencjonalista

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) są niczym obiektywnie uwarunkowane. Odnoszą to zwłaszcza do tych przejść, o których brak jeszcze rzetelnych naukowych danych, pozwalających pojąć ich mechanizmy, bądź też dane są niepełne i epistemolog-konwencjonalista jest w stanie zakwestionować ich wiarygodność. Konwencjonalizm łączy się ponadto z reguły z dodatkowym usprawiedliwianiem doboru takiej, a nie innej umowy na gruncie subiektywistycznie pojmowanej „wygody”...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Ładosz, Jarosław 1968. Szkice z epistemologii matematyki. Matematyka jako działalność konstruktywna, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo