eposowo-retoryczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Eposowo-retoryczny styl, oparty na anaforach, wyliczeniach, paralelizmach i powtórzeniach, hiperbolizującym porównaniu i toku eliptyczno-peryfrastycznym81  *, daje charakterystyczne efekty stylu „wysokiego”; wrażenie patosu, doniosłości, dowartościowania kwestii i nawet dramatyzmu, np. przez zmianę tonu mowy uzyskaną 79 Por. M. Korolko, Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny. Warszawa 1990. 101...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Mazan, Bogdan 1993. „Impresjonizm” Trylogii Henryka Sienkiewicza. Analiza, interpretacja, próba syntezy, Łódź : UŁ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.