erotyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) i ludzie. Zresztą każdy chrześcianin, czy w istocie czy z imienia, stoi nad strumieniem prawdy, który przesądy i narowy wieku zwęzić mogą, ale nigdy ani zatamować, ani zakryć zupełnie nie zdołają. Gdyby Machiawel był tylko układnym pochlebcą, płochym zalotnikiem, autorem erotycznych pieśni i bezwstydnych komedyi, przekupującym i przekupywanym dyplomatą, intrygantem bez honoru i odwagi osobistej, wszystko to położyćby można na karb wychowania i otaczającej go choroby wieku. Ale że śmiał...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Koźmian, Stanisław Egbert 1872. Pisma wierszem i prozą. T. 2, Poznań : Księgarnia J. K. Żupańskiego
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.