erudycyjno-encyklopedyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) łalności — obyczajów, prawa, historii, geografii itp. Tak więc już w zaraniu rozwoju f., zarysowała się wielokierunkowość zainteresowań nadająca jej w pewnym stopniu charakter erudycyjno-encyklopedycznej dyscypliny nauk., ogarniającej całość wiedzy o kulturze danego narodu. Gł. ośrodkami badań filol. były w epoce hellenistycznej: Aleksandria, gdzie działali m.jn. Arystarch z...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.