erudycyjno-krytyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 19 VI 1902, liberalny historyk ang. Kształcił się w Monachium; od 1895 był profesorem historii nowoż. na uniw. w Cambridge; brał udział w życiu polit., 1859-65 był posłem do Izby Gmin. W nauce hist, reprezentował kierunek erudycyjno-krytyczny (twórca tzw. szkoły w Cambridge), zapoczątkował wydawnictwo „Cambridge Modern History”. Gł. dzieła: The History of Freedom in Antiquity and the History of Freedom in Christianity (1877), German Schools of History (1886); pośmiertnie zostały wydane jego wykłady z historii nowożytnej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kłoczowski, Jerzy 1987. Od pustelni do wspólnoty. Grupy zakonne w wielkich religiach świata, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.