erudycyjno-opisowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Motywy ziem zachodnich i nadmorskich oraz Bałtyku wracały niejednokrotnie na wielu stronicach dzieł Żeromskiego. W najbogatszym zespoleniu wystąpiły one w Wietrze od morza. Jest w tej książce — cokolwiek przyjdzie powiedzieć krytycznego o nadmiarze w niej elementów erudycyjno-opisowych, rozbijających jej artystyczną spoistość — i rzeczywisty wiatr morski, niosący „w kaszubskie i lechiokie lądy zapach wody słonej i zapach jodowy, szczególną rzeźwość i siłę” 8, i wielki dramat dziejowych zmagań Polski z okrutną ekspansją niemiecką, i pochwała pracy, i wizja wielkich perspektyw rozwojowych ojczyzny po odzyskaniu starych ziem piastowskich. Motywy ziem zachodnich...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Jakubowski, Jan Zygmunt 1967. Nowe spotkanie z Żeromskim. Studia – szkice – polemiki, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.