erytroblastyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ziom czynności układu leukoblastyczûego. Na poparcie tej koncepcji przytoczyć można fakt, iż również pomyślne wyniki jak stosowanie czerwonego szpiku kostnego daje leczenie agranulocytozy krwią białaczkową, co do której całkiem uzasadnione jest przypuszczenie, iż zawiera nadmiar czynnika pobudzającego układ leukoblastyczny. Czynnik ten jest dla układu leukoblastycznego tym, czym dla układu erytroblastycznego jest czynnik przeciwanemiczny Castle'a...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
MedycW - Medycyna Współczesna (War­sza­­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.