eschatologiczno-historyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) łaska jest łaską Chrystusową, nawet przed upadkiem. Oznacza to, że historia udzielania się Boga ludzkości poprzez Jego wolne działanie, pokrywa się z historią ludzkości oczekującą w Chrystusie własnego szczytu eschatologiczno-historycznego i swego nieodwracalnego objawienia. Ale jeżeli Trójca i Wcielenie są zakładane w tajemnicy łaski, można teraz zrozumieć, że łaska nie tylko należy do jądra zbawczej i objawiającej rzeczywistości, ale sama tworzy to jądro. To samo można powiedzieć o Trójcy, o ile objawia się...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo