eser-nacjonalista

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W swojej książce pt. Leninizm tow. Zinowjew taką daje odpowiedź na to pytanie (str. 172): „Dzięki tym dwom «maleńkim» błędom — w kwestii narodowej i w kwestii chłopskiej — marksiści polscy na cały okres czasu zmniejszyli swój wpływ wśród chłopów polskich (jak również wśród robotników) na rzecz pepesowców (polscy prawicowi eserzy-nacjonaliści). Stosunki socjalne w Polsce są tego rodzaju, że proletariat przy pomocy biednego chłopstwa mógłby (podkreślenie Zinfowjewa], tam utworzyó większość i mógłby urzeczywistnić, zwłaszcza w chwili rewolucji 1917 r., dyktaturę proletariatu i biednego chłopstwa. Jeżeli to nie zostało...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Warski, Adolf 1958. Wybór pism i przemówień. T. 1-2,
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.