eserowsko-mienszewicki

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) na czele frakcji socjaldemokr. w II Dumie Państw., 1907 wraz z innymi członkami frakcji został skazany na katorgę; po rewolucji lutowej 1917 wszedł do pierwszego rządu koalicyjnego (—»• Rząd Tymczasowy), w którym przewodził eserowsko-mienszewickiemu ugrupowaniu, oraz do Ogólnoros. Komitetu Wykonawczego; po rewolucji październikowej wchodził w skład mienszewickiego rządu gruz.; od 1921 przebywał na emigracji...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.