esseńsko-gnostyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) w Qumran). Esseńsko-gnostyczne odrzucenie seksualizmu i małżeństwa było zapewne przyczyną umieszczenia przez Mateusza w scenie sporu Jezusa z faryzeuszami [omówionej w rozdziale 5.3] sformułowania: „Jeśli tak ma się sprawa człowieka z żoną, to nie warto się żenić” [Mt 19, 10]. Tak radykalne zakwestionowanie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Baudler, Georg 1995. Bóg i kobieta. Historia przemocy, seksualizmu i religii, przeł. A. Baniukiewicz, Gdynia : Uraeus
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.