esteta-filozof

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Zapewne na długo jeszcze przed wojażem do krainy Dantego wczytywał się w karty dziadkowego, sześciotomowego dzieła Podróż do Włoch, wydanego nakładem zasłużonej wileńskiej oficyny Józefa Zawadzkiego w latach 1859—1864. Esteta-filozof, pisarz, kapitalny gawędziarz, stworzył Józef Kremer piękne dzieło o Włoszech, w którym zamknął sumę swej wiedzy o kraju Latynów i zabłysnął umiejętnościami literackimi. Jeszcze dziś z przyjemnością odczytuje się te opisy, tchnące niepospolitym znawstwem sztuki i historii włoskich miast. Umiał opowiadać o sztuce, krajobrazie, historii, umiał pokazywać za pomocą kilku...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Dużyk, Józef 1968. Droga do Bronowic. Opowieść o Lucjanie Rydlu, Warszawa : LSW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.