estetyczno-kulturowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ideał ten rozszerza się i ujmuje w kategorii wszechstronnie rozwiniętej osobowości, obejmującej wiele wartości (cech, właściwości), przede wszystkim ideowo-moralnych. intelektualnych, zawodowych i estetyczno-kulturowych; na wartości ideowo-moralne składają się: przekonania światopoglądowe, usposobienie, pragnienia wyrażające się w patriotyzmie i internacjonalizmie, honorze, poświęceniu, bohaterstwie, odwadze, poczuciu odpowiedzialności itp.: do wartości intelektualnych zalicza się: właś...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wojciechowski, Kazimierz (red.) 1986. Encyklopedia oświaty i kultury dorosłych, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.