estetyczno-percepcyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Jakie elementy czytelności pism drukarskich należy uwzględnić w nowym projekcie liternictwa drukarskiego? Projekt pisma — ale do czego? Jakie są czynniki oceny estetyczno-percepcyjnej całego alfabetu? Czy dawne wyniki badań są do dziś miarodajne? Czy istnieje różnica pomiędzy czytelnością antykwy a pisma bezszeryfowego ? W jakim stopniu czytelność zależy od wielkości czcionki? Tego rodzaju pytań można postawić więcej. Musiałyby one wykroczyć daleko poza objęty tu zakres...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Parnowski, Tadeusz (red.) 1973. Z warsztatu podręcznika szkolnego. Praca zbiorowa, Warszawa : PZWS
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.