etatyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) i zpowrotem. Kto nieco tylko zna życie gospodarcze, wie, że twierdzenie Komisji Ankietowej odnosi się do czasów inflacji, a obecnie jest to zjawisko wykluczone, Ale twierdzenia Komisji Ankietowej zdziajały swoje i w ostatnim roku dało się zauważyć mniejsze zrozumienie dla spraw kupiectwa ze strony naszej biurokracjiO skutkach polityki etatycznej dla kupiectwa mówić nie trzeba, bo są każdemu znane. Ta polityka antykupiecka najbardziej odbiła się na kupiectwie żydowskiem, bo gdy przy pomocy rozmaitych zarządzeń starano się rugować pośrednictwo, to starano się trafić przedewszystkiem pośrednictwo żydowskie, zrobiono to przy pomocy kar za nieujawnione cenniki, restrykcji kredytowych, które w ostatnich czasach były bardziej celowo prowadzone...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SNarod - Sprawy Narodowościowe (War­sza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.