etniczno-geograficzny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) F. Curschman, E. Muka ii L. Niederle możemy do pewnego stopnia zdać sobie sprawę z tego, jakie z tych nazw mają wartość realną i gdzie mniej więcej siedziały plemiona, które je nosiły. Prace zaś historyczne Curschmana, Wachowskiego, Widajewicza i Z. Wojciechowskiego pozwalają nam ten etniczno-geograficzny schemat wypełnić pewną treścią polityczno-historyczną, która rzuca ważne światło na ugrupowanie tych plemion i ich wzajemne stosunki. Dane te uzupełnione rozważaniami A. Brucknera, E. Muki, T. Milewskiego, Z. Stiebera i autora niniejszych wywo...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
FP - Filologia Polska
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.