etniczno-kultowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Są szczątkowe i tak pomieszane, że wnioskując w jedynie dostępny sposób, z treści (ściślej: z cech etniczno-kultowych) okrzyków, trudno ustalić: kto jest napastnikiem i poszkodowanym, kto zarazem ukrywa tożsamość. Przy słusznym zapewne założeniu, że „bij” lub „ratuj” należy do wołającego „Hałła!”, mamy prawo domyślać się mistyfikacji...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Mazan, Bogdan 1993. „Impresjonizm” Trylogii Henryka Sienkiewicza. Analiza, interpretacja, próba syntezy, Łódź : UŁ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.