etnogramatyka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) strategii. Akt imperialistycznej inwazji dokonuje się z chwilą, gdy powstaje nowa konwenqa językowa, uniezależniając się od przekładu. Zmieniony zaś sposób mówienia o rzeczywistości prowadzi do zmiany w obrazie świata. Modyfikację etnogramatyki na obcą modłę można modnie nazwać przejawem procesu globalizacji. Można jednak także uznać ją za przejaw determinizmu językowego...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Lewicki, Roman (red.) 2002. Przekład. Język. Kultura, Lublin : UMCS
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.