etnohistoryk

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Pojęcie „afrykanistyka” wywodzi się od terminu „afrykanista”: tak od początku bieżącego stulecia nazywali siebie etnologowie, etnohistorycy, a w ślad za nimi filologowie i językoznawcy, zajmujący się problemami Czarnej Afryki. Z czasem zaczęto nim określać uczonych różnych dyscyplin humanistyki, specjalizujących się w sprawach Afryki i jej mieszkańców. W takim znaczeniu pojęcie to przyjęło się w całej Europie i funkcjonowało analogicznie do pojęcia „orientalistyka”...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Piłaszewicz, Stanisław 1994. Wstęp do afrykanistyki, Warszawa : UW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.