etyczno-kultowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) I wreszcie z materiału podlegającego analizie semazjologicznej usunięto wypadki tzw. „nominacji”. Do grupy tej należą wypadki umyślnej zmiany zwykłego znaczenia wyrazu w języku poetyckim (metafory itd.), zmiany pod wpływem poglądów etyczno-kultowych (eufemizmy, tabu), w nauce i technice (terminologia) itd...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Zwiegincew, Włodzimierz 1962. Semazjologia, tłum. J. Fleszner, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.