etyczno-metafizyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) stą — „etyczno-metafizyczną” — treść swoich doktryn, uległy z czasem przeobrażeniu. Wskutek właściwej sobie słabości ludzie odstępowali od „etycznej” nauki religii i wtedy pojawiały się wśród nich osoby usiłujące uzasadnić te odstępstwa. Osoby te starały się w taki sposób przedsta...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Asmus, W. F. 1964. Lew Tołstoj, przeł. J. Walicka, Warszawa : Wiedza Powszechna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.