etykietkowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) tyka „etykietkowania” tak bardzo wtedy rozpowszechniona, sprzężona była ze swoistym „manicheizmem”, z przekonaniem, iż wszystko w dziedzinie intelektu i ideologii daje się łatwo ująć w prościutki dualistyczny schemat dobra i zła, bieli i czerni, wedle którego wszystko, co nasze, jest dziełem boga, dofbra i prawdy, a wszystko co nie nasze — dziełem ohydnego demona, który jest kwintesencją zła i fałszu wszelakiego, Nie tyle przeprowadzano wówczas krytykę tych czy innych doktryn lub kierunków ideologicznych, ile „unicestwiono” je „metodą zdemaskowania”, wykazując każdorazowo, iż zawsze konkretny przejaw istnienia poszczególnej wrogiej nam doktryny czy ideologii potwierdza ściśle uznaną w ogólności za złą jej esencję czy „typ idealny”. Nie...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.