eurytmiczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Jakież specyficzne właściwości pozwalają językowi artystycznemu na spełnienie tej funkcji? Pomijam tu umyślne zabiegi stylistyczne, zwłaszcza zestawienia wyrazów w tropach oraz świadome zabiegi eurytmiczne i eufoniczne. Chcę natomiast uwydatnić nasiloną w języku artystycznym obecność szczególnie przydatnych dla jego funkcji środków leksykalnych i gramatycznych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Klemensiewicz, Zenon 1961. W kręgu języka literackiego i artystycznego, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.