ewangeliczno-apostolski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) cijaństwie zachodnim. Zwróćmy uwagę w perspektywie powiązań łączących monastycyzm i kanonikat typu karolińskiego ze społeczeństwem na paradoksalny na pozór fakt, iż zarówno klasztory mnisze nowego typu, inspirowane przez ruch eremicki, jak i kanonicy regularni zmierzają wyraźnie do wyrwania się z całego kompleksu współczesnych stosunków społecznych, z owych gwarnych siedzib, i stworzenia nowych warunków, bardziej zgodnych, ich zdaniem, z ewangeliczno-apostolskimi założeniami chrześcijaństwa. Odczuwa się brak w literaturze naukowej analizy strukturalnej i funkcjonalnej grup klasztornych w sensie wyżej opisanym typu, jak określiliśmy, karolińskiego, a następnie grup nowego typu. Wydaje się pewne, że o ile pierwsze bazują na...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.