ewangeliczno-mesjanistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Skoro Skargi Jeremiego eksponujące starotestamentowego proroka Jeremiego zostały także nasycone aurą ewangelii — to przyznać im musimy, że są tworem poetyckim wyjątkowo bogatym w atmosferę religijną, bo opartym na Nowym Testamencie i Starym Testamencie. W tym cyklu utworów przeważa elementami fabularnymi — poprzez postać Jeremiego — Stary Testament, natomiast jego iście ewangeliczno-mesjanistyczny sens ideowy opiera się religijnie i na Nowym Testamencie. Ten stan rzeczy — o pozorze dysproporcji — zadecydował o oryginalnej artystyczno-ideowej konstrukcji cyklu poetyckiego, a także o artystycznej technice przemilczeń — w tym o potędze tychże przemilczeń wciągającej odbiorców tej poezji do ideowej współtwórczości przez nasycanie ich aktualnymi treściami społeczno-religijnymi. Takie przemilczenia...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Graszewicz, Marek, Kolbuszewski, Jacek (red.) 1988. Kultura, literatura, folklor. Prace ofiarowane Profesorowi Czesławowi Hernasowi w sześćdziesięciolecie urodzin i czterdziestolecie pracy naukowej, Warszawa : LSW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.