ewanielia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Synod rakowski 1574 polecił mu opracowanie obszernego katechizmu dla braci (mały, łaciński, już przedtem wydał, nie dochowany); tak powstały Rozmowy Christiańskie... w których są rozmaite gadania o przedniej szych artykułach wiary Christiańskiej, a z osobna o żydowskich gadkach, którymi Pana Jezusa Christusa i ewanielią wyniszczyć chcą (druk. Rodecki 1575, oczywiście w Krakowie, w której to drukarni odtąd wszystkie prawie dzieła Cz-a będą się drukować, przy czym drukarz będzie się zasłaniał różnymi pseudonimami: Turobińczyk, Adamowie itp.). Treścią dzieła jest 13...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PSB 1935-. Polski Słownik Biograficzny, Kraków : Polska Akademia Umiejętności
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.