fabułowość

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) „poszlakami”. W powieści najnowszej zresztą tajemnica nie istnieje i czytelnik jest od początku świadkiem sekretów przestępców; i właśnie te romanse mają nakłady bez porównania większe niż gatunek klasyczny (gdy u nas głównie ten ma powodzenie). Krytycy amerykańscy powątpiewają też w wyjaśnianie sukcesu kryminału jego „fabułowością” — w epoce gdy poważny romans literacki rezygnuje z narracji — bo okazuje się, że jej się tak bardzo nie zarzuca; zresztą na rynku USA istnieją tysiące „powieści popularnych”, opartych wyłącznie na fabularyzacji, które jednak nie mają tylu czytelników, co romans kryminalny. Rów...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Leśmian, Bolesław 1974. Poezje wybrane, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.