fabulista

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) cywilizacyi przyszłej, jak jest dla naszej. A to znowu, że ona polega głównie na obserwacyi, sprawia, że jest przystępną nawet tym talentom niższego rzędu, które nie błyszczą wielką potęgą i twórczością, owszem, dla takich właśnie zdaje się być stworzoną, takie w niej celują; i Krasicki jest niezawodnie jednym z najlepszych na świecie fabulistów. Miał dar spostrzegania w bardzo wysokim stopniu; miał bardzo wiele rozsądku, i to co dostrzegł, doskonale osądził, ocenił głębiej, z powodami i ze skutkami; miał wielki dowcip, przez który zdołał swoje spostrzeżenie trafnie schara- kteryzować, a swój sąd i przystosowanie zamknąć w jakieś słowa krótkie, jędrne, dobitne, doskonale rzecz oddające. Wreszcie, miał tę wielką biegłość, władzę...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Tarnowski, Stanisław 1903. Historya literatury polskiej. T. 1-3, wyd. drugie, przejrz. i dopełn., Warszawa : Słowo
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.