fachowiec-językoznawca

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Przechodząc do dalszych rozprawek teoretycznych, poświęconych zagadnieniom stylistyki, napotykamy samodzielną próbę rozstrzygnięcia nasuwających się tu problemów, dokonaną przez warszawskiego lingwistę Stanisława Szobera (82). I znów badaczy literatury wyręcza tu językoznawca — tym razem z jeszcze mniejszym niestety powodzeniem. Albowiem cała ta sprawa rozbija się tutaj o niespotykaną zaborczość fachowca-językoznawcy, dzięki której powstaje tu już nawet nie lingwistycznie zorientowana stylistyka, lecz po prostu stylistycznie nastawione językoznawstwo, a właściwie tylko jeden z jego działów. Działem tym...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Budzyk, Kazimierz (red.) 1946. Stylistyka teo­retyczna w Polsce, Warszawa : Książka
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.