fachowiec-pocztowiec

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W powstańczych, a więc wojennych, warunkach konieczna była wojskowa cenzura poczty potowej. Chodziło o niedopuszczanie do ujawnienia (przez premedytację lub nieświadomość) faktów stanowiących tajemnicę wojskową. Sprawę uregulowało zarządzenie Delegatury Rządu, zaś aparat cenzury składał się z nielicznych fachowców-pocztowców oraz z członków rodzin żołnierzy Szarych Szeregów. Pracowali w nim m. in. Zofia Marciniak (żona pierwszego naczelnika Szarych Szeregów, Floriana Marciniaka) i jej ojciec Witold Broniewski, rodzice P. Góreckiego i matka Jana Bytnara „Rudego” (Zofia Bytnar)79...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Mazur, Grzegorz 1987. Biuro Informacji i Propagandy SZP-ZWZ-AK 1939-1945, Warszawa : Pax
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.