fagasowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) dego pokolenia. Zbyteczna rzecz mówić o wartości i uroku kultury francuskiej, ale językowe małpiarstwo nie jest hołdem składanym tej kulturze, tylko wyrazem skłonności do kulturalnego fagasowania i bezsensownego snobizmu. Przyjemnie stwierdzić, że objawy te nie tylko słabną — co się w sposób oczywisty daje zauważyć — ale i wywołują świadome odruchy sprzeciwu u myślącej młodzieży...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Doroszewski, Witold 1966. Wśród słów, wrażeń i myśli. Refleksje o języku polskim, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.