fagocytarno-rozrodczy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wyłuszczenia. Nie ma obawy, że po usunięciu migdałków powstanie jakakolwiek szkoda dla organizmu z powodu wypadnięcia ich czynności fizjologicznej. Pozostają przecież jeszcze inne ogniwa pierścienia limiatycznego Waldeyer'a o takiej samej budowie anatomicznej i analogicznych własnościach fizjologicznych (fagocytarno-rozrodczych)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
MedycW - Medycyna Współczesna (War­sza­­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.