fakt-odbitka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) zoficznych”. Berlin usiłuje te różnorodne metafizyczne interpretację historii sprowadzić do dwóch zasadniczych typów, do historiozofii skrajnie teologicznej i skrajnie dualistycznej w sensie platońskim, pojmującej tok dziejów jako poddany niepohamowanej zmienności strumień faktów-odbitek, uczestniczących w niezmiennym i doskonałym planie historii, spełniającym rolę platońskiego prawzoru92...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Swieżawski, Stefan 1966. Zagadnienie historii filozofii, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.