fakt-wartość

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ki? Nie sądzę. Są jednak odróżnialne od innych faktów, które najchętniej nazwałbym neutralnymi. Pamiętać oczywiście należy, że fakt neutralny może znaleźć się dzięki szczególnej postawie, indywidualnej czy kolektywnej, w orbicie aksjologicznej; i odwrotnie, fakt-wartość może z tych samych powodów utracić swój status aksjologiczny...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.