fakultatywno-kombinatoryczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 5.2.3. Możliwa jest oboczność fakultatywna, a zarazem kombinatoryczna. Fakultatywność bowiem (dopuszczalność w jakimś kontekście kilku oboczników) nie kłóci się z kombinatorycznością (dopuszczalnością w jakimś kontekście tylko części oboczników). Jednym z przykładów takiej oboczności fakultatywno-kombinatorycznej jest wspomniany wyżej alomorfizm tematu czasownika zniknąć. Fakultatywność tego alomorfizmu polega na tym, że przed końcówkami czasu przeszłego dopuszczalne są po dwa alomorfy tematu: zniknąłem) i znik(łem), zniknę[łam) i znikłam) itd. Jednocześnie kombinatoryczność alomorfizmu polega tu na tym, że przed żadną końcówką nie są dopuszczalne wszystkie istniejące alomorfy tematu: znikn-, znikń-, znikną-, zniknę- i znik-...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.