falliczno-agresywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) agresywne sadystyczne pragnienia. Zaspokojenie wymagań superego stwarza masochiście o tyle mało trudności, że w dużym stopniu rezygnuje on z zaspokojenia swoich męskich, falliczno-agresywnych pragnień, projektując je na kobietę i wyposażając ją w symbole fallusa (pejcz, kij). Z sadomasochistycznej ambiwalencji kobiety i własnych „części” żeńskości w sobie wyprowadza on pozytywne uczucia, bardziej akceptuje tkwiące w nim części żeńskości. Zagrożeniu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
von Sacher-Masoch, Leopold 1989. Wenus w futrze, Łódź : Res Polona
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.