falowód-linia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Dobroć rozgałęzień na linii współosiowej jest dużo mniejsza od dobroci rozgałęzień falowodowych i dlatego dla zapewnienia maksymalnej szerokopasmowości układu ANO wydaje się celowe stosowanie rozwiązań mieszanych. Mianowicie w torze falowodowym stosuje się lampy ANO na linii współosiowej, umieszczone w odpowiednich przejściach: falowód-linia współosiowa. Układ taki wykazuje znaczną szerokopasmowość, jednakże obciążenie go mocą nie może być duże ze względu na omówione już wady naturalne lamp współosiowych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kraszewski, Andrzej 1967. Mikrofalowe lampy wyładowcze, wyd. 2 popraw. i uzup., Warszawa : WNT
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.