fantastyczno-mityczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Po zajęciu Drohobycza przez ¡Niemców przesiedlony do getta; zastrzelony na ulicy. Opowiadania S. mają charakter fantastyczno-mitycznej autobiografii wysnutej ze wspomnień dzieciństwa. Ich akcja osadzona jest w prowincjonalnym miasteczku i koncentruje się zazwyczaj wokół postaci ojca, uwikłanego w groteskowopatetyczną walkę z pospolitością życia. Walce tej na...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.