fantastyczno-utopijny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) użyciu tej właśnie bliskiej czytelnikowi nomenklatury. Największe zróżnicowanie dziedzin obserwujemy w grupie „pracujących^, co wypływa z faktu mocnego powiązania z życiem i różnymi jego przejawami, z zainteresowania historią, którą sami przeżywali (przeciętna wieku 40 lat, a więc osobista obserwacja burzliwych wypadków w III Rzeszy, II wojna światowa itp.). Z drugiej strony zastanawia faworyzowanie literatury fantastyczno-utopijnej, wskazujące na chęć oderwania się od codzienności dnia — bardzo charakterystyczny rys rozdwojenia współczesnego „realnego" człowieka. Ten sam problem pojawia się i w grupie młodzieżowej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bibliotekarz - Bibliotekarz (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.