farmakologicznie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) swoje grupy polarne i zmieniają stosunek do wody. Wstrząs anafilaktyczny byłby zatem zakłóceniem równowagi koloidów wewnątrzkomórkowych lub na powierzchni komórek, którym by mogły, lecz nie musiały towarzyszyć odpowiednie zmiany krwi. Zdaje się, że na te mechanizmy nawarstwiają się inne, tłumaczące farmakologicznie charakter uszkodzenia narządów wstrząsowych. Już Vaughan i Wheeler przypuszczali w roku 1907, że u zwierząt białko wprowadzone pozajelitowo zostaje rozszczepione przez zaczyny w sposób powolny i nieszkodliwy. Po wstrzyknięciu wytwarzają się jednak większe...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hirszfeld, Ludwik 1949. Immunologia ogólna, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.