farmakoterapia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) CHEMOTERAPIA [gr.], leczenie chorób polegające na wybiórczym niszczeniu chorobotwórczych drobnoustrojów za pomocą związków chem. wprowadzonych do organizmu chorego i nie wykazujących wyraźnego wpływu szkodliwego na organizm ludzki; różni się od -* farmakoterapii, posługującej się również preparatami chem., wywierającymi lecznicze działanie tylko na organizm chorego. Koncepcja zastosowania środków chem...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.