farmerstwo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ...„lecz przystąpią do zniesienia gromadzkiego władania ziemią, do stworzenia farmerstwa, nielicznej klasy zamożnych chłopów * i w ogóle zastosują środki sprawiające, że słaby ginie sam przez się. Nie będą obecnie tworzyć cechów, lecz będą organizowali zrzeszenia kredytowe, surowcowe, spożywcze i wytwórcze, które, obiecując szczęście powszechne, będą tylko pomagały silnemu stać się jeszcze silniejszym, a słabemu jeszcze słabszym. Nie będą zabiegali o sądownictwo patrymonialne, lecz...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Reksza, A., Strzelecki, M. 1947. Wielka gra, wyd. 2, Warszawa : Gebethner i Wolff
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.