farmowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) (rys. 12) stanowi^ form? przejSciow^ od osadnietwa skupionego do osadnietwa rozproszonego, na ktöre skladaj^ si? osady samotnicze oraz male przysiölki. Typ osadnietwa rozproszonego farmowego (—*■ farma) stanowi gl. form? osiedli wiejskich w USA i Kanadzie oraz w krajach o zblizonej strukturze agrarnej. W krajach socjalist. zmiany w stosunkach wtasnoSci ziemi...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.