farsetka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) niały sal teatralnych, kiedy afisz ogłaszał Słowackiego. Dla repertuaru teatrów okresu międzywojennego charakterystyczna jest dwoistość, wynikająca z ambicji artystycznych i jednoczesnego nacisku kasy. Sztuki klasyczne w wyjątkowych tylko wypadkach mogły stać się „bestsellerami“ przy konkurencji lekkich komedyjek i farsetek. Na tych ostatnich teatr zarabiał, aby od czasu do czasu stracić na pozycji poważnej, wystawionej z rzeczywistej potrzeby artystycznej lub dla honoru domu. Skoro zaś tak czy owak autor Słowacki przynosił...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Csató, Edward 1960. Szkice o dramatach Słowackiego, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.