faszytowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Gdy po faszytowskim „Machtübernahme” wprowadzono wiemopoddańcze formuły przyrzeczeń również dla pracowników urzędów państwowych, kościół katolicki tłumaczył swoim wiernym, że mogą i powinni bez żadnych zastrzeżeń składać tego typu ślubowanie, gdyż żadna przysięga nie może mieć mocy obowiązującej dla katolika, jeśli nakazuje wykonywanie czynów w List pasterski z dn. 2111941. Kirchliches Amtsblatt...,...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Sołoma, Antoni 1976. Za każdą cenę. Niemiecki kler katolicki wobec ludnosci polskiej na Warmii, Mazurach i Powiślu w latach 1919-1939, Warszawa : LSW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.