faulknerowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Nathalie Sarraute, najbardziej nowoczesna z grupy awangardowej, jeśli idzie o koncepcję powieściowegi bohatera, którego zmierzch, zacieranie się, tracenie rysów analizuje u Kafki (to zacieranie się, nieobec ność bohatera realizuje we własnych powieściach) jest jednocześnie bardzo Faulknerowska w swoich po stulatach psychologicznych, kiedy przeciwstawia głę bię (les profondeurs) powierzchni (la surface) zja wisk...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Bieńkowski, Zbigniew 1960. Piekła i Orfeusze. Szkice z literatury zachodniej, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.